Zoeken in deze blog

woensdag 5 mei 2021

Sint-Jacobskerk te Gent (Oost-Vlaanderen)

Sint-Jacobskerk 
te Gent


Beschrijving.
De Sint-Jacobskerk is in hoofdzaak een Gotische kerk maar belangrijke delen klimmen nog op tot de 12de eeuw. 
Het volumespel van de driebeukige kerk met een achtzijdige vieringtoren getuigt duidelijk een noordfranse invloed.  Talrijke latere verbouwingen en vooral de ingrijpende en omvangrijke restauratiecampagne tussen 1870 en 1906 onder leiding van architect A. Van Assche, zorgden voor een verwarrende vermenging van de nog authentieke delen met neoromaanse en neogotische verbouwingen en aanpassingen.  In een al te ijverige betrachting naar stijleenheid liet deze architect de 17de en 18de eeuwse delen wegrestaureren.  Zo werd de klokgevel tussen de geveltorens vervangen door een neoromaanse puntgevel en moest een barokportaal plaats ruimen voor een volgens hem beter passende ingang.  Alleen de algemene vormgeving van beide monumentale westertorens en de onderste geleding van de vieringtoren gaan terug tot de oorspronkelijke toestand.  Het parament is bijna volledig vernieuwd zodat het huidige uitzicht kan worden beschouwd als een 19de eeuwse creatie.


Bronnen.
- R. Lemaire in De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden; verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten in België, Klasse der Kunsten n° 6, Brussel 1952.
- Barral i Altet X in Belgique Romane et Grand Duché de Luxembourg; Editions Zodiaque "La Nuit des Temps" n° 71, Abbaye la Pierre-qui-Vire 1989.
- Jacqueline Leclercq-Marx in L'Art Roman en Belgique; Editions J-M. Collet 1997.
- Jean-Pierre Esther en Geert Bekaert in België Romaans, uitgeverij Hadewijch Antwerpen - Baarn.
- André Courtens en Jean Roubier in Romaanse kunst in België; uitgeverij Vokaer Brussel 1971.

Bijlagen.

Monument slachtoffers Boerenkrijg te Gent (Oost-Vlaanderen)

 Monument slachtoffers Boerenkrijg 

te Gent
Bijlagen.

Woonhuis Steendam te Gent (Oost-Vlaanderen)

 Woonhuis Steendam 

te Gent


Bijlagen.

zondag 21 maart 2021

Sint-Pieterskapel te Lier (Antwerpen)

 Sint-Pieterskapel 

te Lier


Beschrijving.
De kapel, toegewijd aan de Heilige Petrus, is vermoedelijk het oudste gebouw van de stad Lier.  Deze is kort na 1200 opgetrokken op de plaats, volgens de overlevering, van een houten gebedshuis opgericht door Lierse heilige Sint-Gummarus, overleden rond 741.
Op het einde van de 15de eeuw wordt het schip en de zijbeuken afgebroken zodat enkel het transept en het koorgedeelte bewaard bleef.  Later kende de kapel nog verschillende wijzigingen en herstellingen, zoals bij de oorlogsschade van 1914, na de beschieting van Lier.
Heel merkwaardig is de apsis met haar indeling in 4 verschillende segmenten met aan de buitenzijde geaccentueerd door de 3 schoorpijlers. 
Het interieurs is sober witgekalkt met een houten zoldering waarop geschilderde medaillons van heiligen zijn voorgesteld.  Achter het altaar zou zich het graf bevinden van de heilige Gummarus.

Bijlagen.