Zoeken in deze blog

maandag 30 september 2019

Eglise Saint-Barthélemy te Viry (Saône-et-Loire 71)

Eglise Saint-Barthélemy 
te Viry

Beschrijving.
De kerk van Viry houdt een modern schip van 4 traveeën, een uitstekend transept, een koortravee die het gotisch koor voorafgaat, en een klokkentoren in.  Het transept, de koepel op trompen en de klokkentoren dateren nog van de romaanse periode.Voor de Revolutie was de parochie van Viry onder het patronaatschap van de kathedraal van Autun en maakte deel uit van de Ridder de La Guise die het kasteel van Saillant bewoonde.  Dit kasteel werd in 1855 afgebroken.  In de kerk bemerkt men nog een gotisch venster, van 1510, met een voorstelling van Charles de Saillant aan de voeten van Karel de Grote, en Marguerite de Saligny, zijn vrouw met haar patroonheilige.  De familie de Saillant heeft 2 bisschoppen van Mâcon geleverd, en een kanselier van de laatste hertog van Bourgondië, Karel de Stoute.Aan de buitenzijde dateert de klokkentoren van het vierkante plan van de romaanse periode.  Deze houdt 3 verdiepingen in die elk begrensd worden door een stenen lijstband.  De 1ste verdieping is op elk van zijn zijden doorbroken met een kleine rondboog.  De 2de verdieping is geopend met een paarsgewijze rondboog, gescheiden door een dubbele colonnet met basissen en gebeeldhouwde kapitelen.  De 3de verdieping wordt op iedere zijde doorbroken door een drievoudige rondboog, gescheiden met een dubbele colonnet met basissen en gebeeldhouwde kapitelen. 


Men bemerkt eveneens een versiering van Lombardische boogreeksen, onder de gootklos geplaatst.  Deze mooie romaanse klokkentoren is getooid met een dak van 4 zijden.Gans de omtrek van het gebouw wordt gestut door steunberen met een dubbele afschuining.  De neoromaanse gevel beëindigd zich door een driehoekige puntgevel met aan de top een kruis.  Het hoofdportaal houdt een beschilderd timpaan in.  Dit wordt omkaderd door een archivolt in rondboog die zijdelings op een colonnet terugvalt met basis en kapiteel.  Hierboven bevindt zich een oculus in de vorm van een roostervenster.
Aan de binnenzijde is de kruising van het transept door een mooie achthoekige koepel op trompen overwelfd.  De transeptarmen zijn overwelfd met een tongewelf.

Het schip werd in de 19de eeuw gereconstrueerd en is overwelfd met een tongewelf.  Het schip staat met het koor in verbinding door een grote rondboog met dubbele gording die begrensd wordt door 2 grote doorgangen van het type "Berrichon".  Dit type van doorgang is een gemeenschappelijk kenmerk bij verschillende romaanse of gedeeltelijk romaanse kerken in de streek van Charolles.

De apsis is overwelfd met ribben met sleutel.  Het koor en de apsis zijn in de 19de eeuw opnieuw beschilderd geweest welke in 2007 gerestaureerd werden.

Bijlagen.
-https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&ll=46.336489538274684%2C4.663936004551829&z=10&mid=10VQlt2Sl_920124MX6Tp42yA16k
-http://www.bourgogneromane.com/edifices/viry.htm
-http://photos-eglises.fr/Bourgogne/71/Viry/viry.htm
-http://www.cloches71.com/viry.html
-https://clochers.org/Fichiers_HTML/Accueil/Accueil_clochers/71/accueil_71586.htm
-https://www.geoportail.gouv.fr/carte
-https://photos.google.com/album/AF1QipNWsaLxRrMt1pYEJ_sxTOW78JFzzWT7HEG0RHiv

Geen opmerkingen: